ข่าวอัพเดท

ประกาศผลเจ้าหน้าที่พัสดุ

Admin 12/2/2563 0:00:00 ข่าวประกาศ
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล ในวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือก มีดังนี้