ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อโควตารอบ2/2563

Admin 19/2/2563 0:00:00 ข่าวหน้าปก
ประกาศรายชื่อโควตารอบ2/2563 รวมถึงกำหนดการรายงานตัวในวันที่23 กุมภาพันธ์2563 และรายการค่าใช้จ่ายและใบสั่งจองเสื้อผ้า