ข่าวอัพเดท

พ.อ.กฤตภาส โตจำเริญ ประธานกรรมการ พร้อมคณะชุดตรวจฯจาก นรด. ดำเนินการประเมิน ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ

Admin 04/10/2562 กิจกรรมภายใน
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 พ.อ.กฤตภาส โตจำเริญ ประธานกรรมการ พร้อมคณะชุดตรวจฯจาก นรด. ดำเนินการประเมิน ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นฝ.นศท.มทบ.310, รร.สรรพวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดย พ.ท.ธนเดช ธรรมชัย ผบ.นฝ.นศท.มทบ.310 ให้การต้อนรับ