ข่าวอัพเดท

นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน

Admin 16/09/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 16 กันยายน 2562 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน โดยมีนายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด