ข่าวอัพเดท

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงาน

Admin 17/9/2562 0:00:00 กิจกรรมภายใน
วันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเข้าร่วมรับฟังประชุมรายงานการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตากให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และคณะผู้บริหาร รวมถึงคณะครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรายงานและรับฟัง ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด