ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคตาก คณะอาจาร์ยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนระยะสั้น

Admin 14/9/2562 0:00:00 กิจกรรมภายใน
วันที่ 14-16 กันยายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วย วิทยาลัยเทคนิคตาก และคณะอาจาร์ยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนระยะสั้น สร้างอาชีพ และทวิศึกษา กล้อทอ , เลตองคุ , หม่องกั๊ว ,แม่กองคี แม้การเดินทางจะไกลลำบาก ทางคณะเดินทางก็ไม่หวั่นก็ตั้งใจทำจนสุดความสามารถ