ข่าวอัพเดท

ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์

Admin 25/03/2563 ข่าวประกาศ
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล ในวันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือก มีดังนี้