ข่าวอัพเดท

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง

Admin 06/03/2563 กิจกรรมภายใน
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลำห้วยแม่สอด วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก