ข่าวอัพเดท

ทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน

Admin 11/03/2563 กิจกรรมภายใน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2563 โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ และมีรองผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ รวมถึงนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดในความสนใจเป็นจำนวนมาก