ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)

Admin 20/03/2563 กิจกรรมภายใน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคแม่สอดเป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้