ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”

Admin 03/04/2563 กิจกรรมภายใน
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย” ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด,สำนักงานอัยการแม่สอด, ที่ว่าการอำเภอแม่สอด, สำนักงานขนส่งจังวัดตาก สาขาแม่สอด, เรือนจำอำเภอแม่สอด, สถานีตำรวจแม่สอด, ศาลจังหวัดแม่สอด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด เพื่อใช้ในการป้องกันโรคไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ COVID – 19 เพื่อลดสุ่มเสี่ยงของบุคคลากร โดยนายเดโชวัต ทัดคุ้ม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูจิตอาสาผู้จัดทำหน้ากากอนามัย