ข่าวอัพเดท

วันเด็กแห่งชาติ 2561

Admin 02/26/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 12 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ อบต.แม่ปะ และเทศบาลแม่สอด ( รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี )