วันเด็กแห่งชาติ 2561

Smiley face

วันที่ 12 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ อบต.แม่ปะ และเทศบาลแม่สอด ( รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี )
โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 13 มกราคม 2018

Recent Post