ข่าวอัพเดท

ค่ายลูกเสือ 14-16 มกราคม 2561

Admin 02/26/2561 กิจกรรมภายใน
โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญ วันที่ 14 - 16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญ วันที่ 14 - 16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 13 มกราคม 2018