เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นศท.

Smiley face

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายเดโชวัต. ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310
โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 24 มกราคม 2018

Recent Post