ข่าวอัพเดท

เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นศท.

Admin 02/26/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 24 มกราคม 2561 นายเดโชวัต. ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310