ข่าวอัพเดท

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

Admin 02/26/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานฝีมือ การทำบายศรี และดอกไม้ประดิษฐ์ โดยร่วมกับ ชุมชนบ้านสันทราย ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์