ข่าวอัพเดท

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Admin 15/03/2561 กิจกรรมภายใน
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 9 มีนาคม 2018