ข่าวอัพเดท

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

Admin 15/03/2561 กิจกรรมภายใน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับเกียรติจากท่านอุดร ตันติสุนทร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับเกียรติจากท่านอุดร ตันติสุนทร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 9 มีนาคม 2018
โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 9 มีนาคม 2018