ข่าวอัพเดท

กองลูกเสือเนตรนารี ได้รับประเมินระดับเหรียญทอง งานลูกเสือฯอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ

Admin 15/03/2561 กิจกรรมภายใน
ขอแสดงความยินดี กองลูกเสือเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (ค่ายย่อย2 กลุ่ม3 กอง2 หมู่2) ที่ได้เข้าร่วม งานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่8 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 โดยได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ เหรียญทอง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย