ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯในพื้นที่อำเภอแม่สอด

Admin 15/03/2561 กิจกรรมภายใน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ให้บริการประชาชนฟรี ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านเครื่องยนต์ ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 14 มีนาคม 2018

บริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 14 มีนาคม 2018