ข่าวอัพเดท

วท.แม่สอดวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ

Admin 19/03/2561 กิจกรรมภายใน
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 อ.ณัฐพร สอนนา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่ตาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 อ.ณัฐพร สอนนา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 16 มีนาคม 2018