ข่าวอัพเดท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรเรื่อง "กฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา "

Admin 19/03/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวต้อนรับบุคลากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยมีนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายประมวล เรืองศรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร เรื่อง " กฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา " ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุม1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวต้อนรับบุคลากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 16 มีนาคม 2018