ข่าวอัพเดท

ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Admin 25/03/2561 ข่าวประกาศ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และคณะครู ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ซึ่งได้เยี่ยมชมแปลงปลูกผักสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและงานฝีมือ ด้านการทำบายศรีและดอกไม้ประดิษฐ์ ที่ทางวิทยาลัยร่วมกับชุมชนบ้านสันทราย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และคณะครู ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับ...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 21 มีนาคม 2018