ข่าวอัพเดท

พิธีเปิดศูนย์Fix it center Thailand 4.0 ณ อบต.แม่กาษา ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด

Admin 25/03/2561 กิจกรรมภายใน
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองนายก อบต. แม่กาษา นายถนอม สอนไว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนครั้งนี้ โดยมีนายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการ

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 23 มีนาคม 2018