ข่าวอัพเดท

สพป. ตาก เขต 2 และ วท. แม่สอด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อวิพากษ์หลักสูตรทวิศึกษา

Admin 25/03/2561 กิจกรรมภายใน
สพป. ตาก เขต 2 และ วท. แม่สอด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อวิพากษ์หลักสูตรทวิศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตรทวิศึกษาด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงนิเวศ ตามโครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในวันที่ 23 -24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

สพป. ตาก เขต 2 และ วท. แม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 23 มีนาคม 2018