ข่าวอัพเดท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

Admin 27/03/2561 ข่าวประกาศ
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบดังนี้