ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ

Admin 02/04/2561 ข่าวประกาศ
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ในตำแน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพ ขึ้นอยู่กับผลปฏิบัติงาน (หลังจากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน)