ข่าวอัพเดท

27 มีนาคม 2561 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

Admin 18/04/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมด้วยผู้บริหาร และครูสาขาวิชาการโรงแรม ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก ณ ห้องประชุม1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมด้วยผู้บริหาร และครูสาขาวิชาการโรงแรม...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 27 มีนาคม 2018