ข่าวอัพเดท

4 เมษายน 2561 วท.แม่สอด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

Admin 18/04/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 4 เมษายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม และบุคลากรทางการศึกษา วท.แม่สอด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูงสำหรับนิสิตโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมรดน้ำดำหัว รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม และบุคลากรทางการศึกษา วท.แม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 3 เมษายน 2018