ข่าวอัพเดท

5 เมษายน 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของ นักศึกษา (H.C.T.C.)

Admin 18/04/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 5 เมษายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของ นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (H.C.T.C.) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบทวิภาคี

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 4 เมษายน 2018