ข่าวอัพเดท

10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์)

Admin 18/04/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์) ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์) ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 10 เมษายน 2018

ภาพรวมบรรยากาศการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง วันที่ 10 เมษายน 2561 ของเราชาววิทยาลัยเทคนิคแม่สอดค่ะ

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 10 เมษายน 2018