กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Smiley face

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาระดับ ปวส.1 (ผู้จบ ม.๖) ให้มารายงานตัวลงทะเบียน วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. พร้อมชำระค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐานประมาณ 500 บาท.ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชา ช่างยนต์ , ช่างไฟฟ้า , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี **การแต่งกาย ชุดนักเรียน โรงเรียนเดิม** สอบถามข้อมูล อ.อำนาจ รอดมา 081-9736176 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง :ระดับ ปวช. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป : ระดับ ปวส. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป **ให้นักเรียน-นักศึกษา นำผู้ปกครองมาด้วย และการแต่งกาย ชุด นร. โรงเรียนเดิม** สอบถามข้อมูล อ.สันติชัย พรมทับ 095-3539339

Recent Post