ข่าวอัพเดท

24 เมษายน 2561 นายอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย

Admin 26/04/2561 กิจกรรมภายใน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" โดยศูนย์ฝึกอบรมฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ซึ่งมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งเรือง รองนายกเหล่าการชาดจังหวัดตาก เ็ป็นผู้กล่าวรายงาน และในพิธีเปิดงานครังนี้ได้รับเกียรติจากนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานในพิธีกล่าวเปิด ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 25 เมษายน 2018