25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวร

Smiley face

วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 25 เมษายน 2018

Recent Post