ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ

Admin 03/05/2561 กิจกรรมภายใน
โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 2 พฤษภาคม 2018