ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการโรงแรม

Smiley face

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา 2. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา โดยครูพิเศษสอนอัตราเงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานหลังจากผ่านงานทดลอง 3 เดือน
ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร

Recent Post