วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Maesod Technical College

ลำดับ ชื่อข่าว ประเภทข่าว วันเดิอนปี รูปหัวข้อข่าว อ่านข่าวนี้
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/12/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/12/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
3 เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ รถบรรทุกฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับแก้ไข) ข่าวประชาสัมพันธ์ 21/11/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
4 เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ รถบรรทุกฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 06/11/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
5 29 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดสถานที่สำหรับ การรับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
6 บริษัท สยามนิสสัน จำกัด สาขาแม่สอด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
7 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดรับจัดดอกไม้หลากหลายรูปแบบช่อดอกไม้พานขันหมาก บายศรี และจัดดอกไม้พิธีต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ 19/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
8 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน (วิทยาศาสตร์) ข่าวประชาสัมพันธ์ 12/08/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
9 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
10 รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้