วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Maesod Technical College

ลำดับ ชื่อข่าว ประเภทข่าว วันเดิอนปี รูปหัวข้อข่าว อ่านข่าวนี้
1 29 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดสถานที่สำหรับ การรับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
2 บริษัท สยามนิสสัน จำกัด สาขาแม่สอด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
3 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดรับจัดดอกไม้หลากหลายรูปแบบช่อดอกไม้พานขันหมาก บายศรี และจัดดอกไม้พิธีต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ 19/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
4 รายงานการใช้วิชาผลิตชิ้นส่วน ข่าวประชาสัมพันธ์ 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
5 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน (วิทยาศาสตร์) ข่าวประชาสัมพันธ์ 12/08/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
6 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
7 รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้