วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Maesod Technical College

ลำดับ ชื่อข่าว ประเภทข่าว วันเดิอนปี รูปหัวข้อข่าว อ่านข่าวนี้
1 วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประกาศ 25/06/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
2 วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 25/6/2563 0:00:00 Smiley face อ่านข่าวนี้
3 ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน ข่าวประกาศ 04/06/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
4 ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา ข่าวประกาศ 01/06/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
5 ยกเลิกเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์บริหาร จัดการสถานศึกษา 2563 ข่าวประกาศ 28/05/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
6 ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าวประกาศ 21/05/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
7 ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษา บน ระบบ Cloud Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวประกาศ 29/04/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้นวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประกาศ 16/04/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
9 ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ข่าวประกาศ 01/04/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
10 ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์ ข่าวประกาศ 25/03/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
11 รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ 1 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 06/03/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
12 ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวประกาศ 03/03/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
13 ประกาศผลเจ้าหน้าที่พัสดุ ข่าวประกาศ 12/2/2563 0:00:00 Smiley face อ่านข่าวนี้
14 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ข่าวประกาศ 31/01/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
15 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ข่าวประกาศ 29/1/2563 0:00:00 Smiley face อ่านข่าวนี้
16 วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด ข่าวประกาศ 14/01/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
17 ประกาศผลโควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ 08/01/2563 Smiley face อ่านข่าวนี้
18 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 1 อัตรา ข่าวประกาศ 30/10/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
19 ประกาศผล พนักงานขับรถยนต์ ข่าวประกาศ 10/10/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ข่าวประกาศ 01/10/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
21 กำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข่าวประกาศ 11/9/2562 0:00:00 Smiley face อ่านข่าวนี้
22 ประกาศวันเวลาแก้0และมส.ภาคเรียนที่ 1/2562 ข่าวประกาศ 11/09/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
23 ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29/2562 ข่าวประกาศ 26/06/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
24 16 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2562 ข่าวประกาศ 16/06/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
25 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ข่าวประกาศ 26/06/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
26 ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศ 30/05/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
27 ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ข่าวประกาศ 30/05/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
28 วท.แม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 10/05/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
29 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสายวิชาสังคมศึกษาและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ข่าวประกาศ 06/05/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
30 ประกาศผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน วิชาก่อสร้างและวิชาโลจิสติกส์ ข่าวประกาศ 02/05/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
31 ประกาศกำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ข่าวประกาศ 04/04/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
32 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ข่าวประกาศ 04/04/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
33 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโลจิสติกส์ ข่าวประกาศ 01/04/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
34 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ(ปวช.) และ (ปวส.) 2562 รอบทั่วไป1 ข่าวประกาศ 25/03/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
35 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับ (ปวช.) และ(ปวส.) 2562 รอบทั่วไป1 ข่าวประกาศ 25/03/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
36 รายวิชาภาคฤดูร้อน 2/2561 ลงทะเบียน 25-27 มี.ค.62 ข่าวประกาศ 25/03/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
37 ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ข่าวประกาศ 25/03/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
38 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง ข่าวประกาศ 05/03/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
39 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ อัตรา ข่าวประกาศ 17/02/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
40 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา ข่าวประกาศ 05/02/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
41 ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศ 22/01/2562 Smiley face อ่านข่าวนี้
42 ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ กิจกรรมฯ ข่าวประกาศ 18/11/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
43 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์ ข่าวประกาศ 02/11/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
44 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้างานกิจกรรม ข่าวประกาศ 02/11/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
45 วท.แม่สอด ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า ภาษาพม่า และเจ้าหน้าที่งานระบบทวิภาคี ข่าวประกาศ 19/10/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
46 ประกาศวันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ข่าวประกาศ 17/10/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
47 วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทวิศึกษาระบบทวิภาคี 1 อัตรา ข่าวประกาศ 30/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
48 วท.แม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน 3 อัตรา ข่าวประกาศ 30/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
49 ประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน-บัญชี 1 อัตรา ข่าวประกาศ 03/07/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
50 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่งานบัญชี ข่าวประกาศ 01/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
51 เอกสารงานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ข่าวประกาศ 23/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
52 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กฯและเจ้าหน้าที่งานบัญชี ข่าวประกาศ 18/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
53 วท.แม่สอด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ข่าวประกาศ 11/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
54 ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการโรงแรม ข่าวประกาศ 04/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
55 ประกาศผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ) ข่าวประกาศ 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
56 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ข่าวประกาศ 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
57 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนในโครงการอาชีวะ(พระดาบส) ข่าวประกาศ 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ ข่าวประกาศ 02/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
59 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ข่าวประกาศ 27/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
60 รายงานการประชุม ข่าวประกาศ 26/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
61 ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข่าวประกาศ 25/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
62 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ข่าวประกาศ 03/08/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ข่าวประกาศ 02/21/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
64 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561 ข่าวประกาศ 02/20/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
65 ประกาศผลการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด ข่าวประกาศ 01/24/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
66 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ข่าวประกาศ 01/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
67 ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์ ข่าวประกาศ 12/28/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
68 27 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบครูพิเศษฯ ข่าวประกาศ 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
69 11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูฯ ข่าวประกาศ 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้