วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Maesod Technical College

ลำดับ ชื่อข่าว ประเภทข่าว วันเดิอนปี รูปหัวข้อข่าว อ่านข่าวนี้
1 วท แม่สอด ร่วมให้การต้อนรับคณะประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
2 13 กันยายน 2561 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
3 23 สิงหาคม 2561 เปิดโครงการแข่ง " E-SPORT ROV Tournament " กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
4 21 สิงหาคม 2561 เปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
5 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรมโครงการ OPEN HOUSE กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
6 12 สิงหาคม 2561 ยข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
7 10 ส.ค. 61 การฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ หลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
8 7 สิงหาคม 2561 เป็นเจ้าภาพโครงการการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรลูกเสือวิสามัญ ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
9 6 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมฯภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
10 2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ฯ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
11 2 สิงหาคม 2561 วท แม่สอดจัดงานโครงการความรู้ดี มีวินัย ใส่ใจจราจร กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
12 2 สิงหาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
13 28 กรกฎาคม 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
14 23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
15 26 กรกฎาคม 2561 วท. แม่สอดจัด โครงการวันภาษาไทย กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
16 26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
17 6 กรกฎาคม 2561 วท.แม่สอด ร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
18 5 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
19 23 กรกฎาคม 2561 พิธีมอบจักรยานยืมเรียน และหมวกนิรภัย กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
20 21 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
21 19 กรกฎาคม 2561 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
22 19 กรกฎาคม 2561 โครงการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
23 18 - 19 กรฎาคม 2561 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
24 12 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วม ต้อนรับ คณะตรวจราชการตามนโยบาย กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
25 11 กรกฏาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
26 5 กรกฏาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุศิริ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงฯ กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
27 27 มิถุนายน 2561 ท่านอุดร ตันติสุนทร เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
28 25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp ) กิจกรรมภายใน 20/09/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
29 21 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูสามัญและ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
30 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
31 30 พฤษภาคม 2561 สภากาชาดไทย(แม่สอด) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด มารับบริจาคโลหิต กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
32 คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฯ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
33 26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( EDR ) กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
34 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกผู้กำกับฯ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
35 10 พ.ค. 2561 วท.แม่สอด จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมภายใน 18/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
36 7 พ.ค. 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2561 กิจกรรมภายใน 18/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
37 7 พ.ค. 2561 ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นคอมพิวเตอร์ฯ กิจกรรมภายใน 18/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
38 โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ กิจกรรมภายใน 03/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
39 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ นำคณะบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาฯ กิจกรรมภายใน 03/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
40 25 เมษายน 2561 กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนฯ กิจกรรมภายใน 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
41 25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวร กิจกรรมภายใน 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
42 24 เมษายน 2561 วิทยาลัยนอร์ทเทรินตาก มาร่วมสวัสดีปีใหม่ กิจกรรมภายใน 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
43 24 เมษายน 2561 นายอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย กิจกรรมภายใน 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
44 12 เมษายน 2561 พิธีเปิดโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561" ณ บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
45 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์) กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
46 5 เมษายน 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของ นักศึกษา (H.C.T.C.) กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
47 4 เมษายน 2561 วท.แม่สอด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
48 2 เมษายน 2561 โครงการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ในโครงการอาชีวะอาสา กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
49 30 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน ทวิภาคี กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
50 27 มีนาคม 2561 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
51 สพป. ตาก เขต 2 และ วท. แม่สอด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อวิพากษ์หลักสูตรทวิศึกษา กิจกรรมภายใน 25/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
52 พิธีเปิดศูนย์Fix it center Thailand 4.0 ณ อบต.แม่กาษา ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 25/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
53 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรเรื่อง "กฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา " กิจกรรมภายใน 19/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
54 วท.แม่สอดวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมภายใน 19/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
55 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯในพื้นที่อำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
56 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
57 กองลูกเสือเนตรนารี ได้รับประเมินระดับเหรียญทอง งานลูกเสือฯอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
58 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
59 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
60 บรรยากาศ มอบตัวรอบพิเศษ กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
61 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
62 บรรยากาศ สอบปลายภาค 2/2560 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
63 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสเยี่ยมชมสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
64 รวมบรรยากาศ กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
65 บรรยากาศมอบตัว นร.โควต้า กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
66 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นศท. กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
67 ค่ายลูกเสือ 14-16 มกราคม 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
68 วันเด็กแห่งชาติ 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
69 โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
70 17 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ. กิจกรรมภายใน 11/19/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
71 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบฯ กิจกรรมภายใน 11/15/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
72 4 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรม - การเเข่งขันทักษะพื้นฐานฯ กิจกรรมภายใน 11/15/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
73 14 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิชาการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 11/15/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
74 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก อบรมความรู้ประกันสังคม กิจกรรมภายใน 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
75 26 ตุลาคม 2560 คณะท่านผู้บริหาร คณะครู ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กิจกรรมภายใน 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
76 คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด น้อมเกล้าฯ กิจกรรมภายใน 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้