วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Maesod Technical College

ลำดับ ชื่อข่าว ประเภทข่าว วันเดิอนปี รูปหัวข้อข่าว อ่านข่าวนี้
1 21 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูสามัญและ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
2 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
3 30 พฤษภาคม 2561 สภากาชาดไทย(แม่สอด) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด มารับบริจาคโลหิต กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
4 คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฯ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
5 26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( EDR ) กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
6 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกผู้กำกับฯ กิจกรรมภายใน 28/06/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
7 10 พ.ค. 2561 วท.แม่สอด จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมภายใน 18/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
8 7 พ.ค. 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2561 กิจกรรมภายใน 18/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
9 7 พ.ค. 2561 ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นคอมพิวเตอร์ฯ กิจกรรมภายใน 18/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
10 โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ กิจกรรมภายใน 03/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
11 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ นำคณะบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาฯ กิจกรรมภายใน 03/05/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
12 25 เมษายน 2561 กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนฯ กิจกรรมภายใน 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
13 25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวร กิจกรรมภายใน 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
14 24 เมษายน 2561 วิทยาลัยนอร์ทเทรินตาก มาร่วมสวัสดีปีใหม่ กิจกรรมภายใน 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
15 24 เมษายน 2561 นายอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย กิจกรรมภายใน 26/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
16 12 เมษายน 2561 พิธีเปิดโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561" ณ บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
17 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์) กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
18 5 เมษายน 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของ นักศึกษา (H.C.T.C.) กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
19 4 เมษายน 2561 วท.แม่สอด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
20 2 เมษายน 2561 โครงการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ในโครงการอาชีวะอาสา กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
21 30 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน ทวิภาคี กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
22 27 มีนาคม 2561 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กิจกรรมภายใน 18/04/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
23 สพป. ตาก เขต 2 และ วท. แม่สอด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อวิพากษ์หลักสูตรทวิศึกษา กิจกรรมภายใน 25/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
24 พิธีเปิดศูนย์Fix it center Thailand 4.0 ณ อบต.แม่กาษา ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 25/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
25 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรเรื่อง "กฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา " กิจกรรมภายใน 19/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
26 วท.แม่สอดวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมภายใน 19/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
27 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯในพื้นที่อำเภอแม่สอด กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
28 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
29 กองลูกเสือเนตรนารี ได้รับประเมินระดับเหรียญทอง งานลูกเสือฯอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
30 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
31 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 15/03/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
32 บรรยากาศ มอบตัวรอบพิเศษ กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
33 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
34 บรรยากาศ สอบปลายภาค 2/2560 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
35 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสเยี่ยมชมสถานศึกษา กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
36 รวมบรรยากาศ กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
37 บรรยากาศมอบตัว นร.โควต้า กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
38 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นศท. กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
39 ค่ายลูกเสือ 14-16 มกราคม 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
40 วันเด็กแห่งชาติ 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
41 โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561 กิจกรรมภายใน 02/26/2561 Smiley face อ่านข่าวนี้
42 17 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ. กิจกรรมภายใน 11/19/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
43 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบฯ กิจกรรมภายใน 11/15/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
44 4 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรม - การเเข่งขันทักษะพื้นฐานฯ กิจกรรมภายใน 11/15/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
45 14 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิชาการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายใน 11/15/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
46 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก อบรมความรู้ประกันสังคม กิจกรรมภายใน 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
47 26 ตุลาคม 2560 คณะท่านผู้บริหาร คณะครู ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กิจกรรมภายใน 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้
48 คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด น้อมเกล้าฯ กิจกรรมภายใน 11/12/2560 Smiley face อ่านข่าวนี้