ประกาศผู้ผ่านการเข้าศึกษาต่อรอบโควตา 2566 ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ปีการศึกษา 2566 เปิดภาคเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช. วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศ ระดับ ปวส. วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ ติดต่องานทะเบียนพร้อมใบเสร็จ ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565