Loading...

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพสณฑ์

กิจกรรมภายใน | 06/01/2566 | Admin

...
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพสณฑ์

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพสณฑ์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด