Loading...

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร

กิจกรรมภายใน | 12/04/2566 | Admin

...
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคารหรือ HCTC และ องค์กร Cotton On Foundation ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด