Loading...

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

กิจกรรมภายใน | 09/05/2566 | Admin

...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 1) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด