Loading...

เยี่ยมชมบริษัท คอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด ณ บริษัท คอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด

กิจกรรมภายใน | 24/01/2567 | Admin

...
เยี่ยมชมบริษัท คอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด ณ บริษัท คอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และ นายเอกพงษ์ สันตะวัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู เยี่ยมชมบริษัท คอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด ณ บริษัท คอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด