Loading...

โครงการแนะแนวอาชีพและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท B-Quik ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

กิจกรรมภายใน | 25/01/2567 | Admin

...
โครงการแนะแนวอาชีพและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท B-Quik ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการแนะแนวอาชีพและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท B-Quik ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด