Loading...

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายใน | 03/02/2567 | Admin

...
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและให้คำแนะนำแก่นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด