Loading...

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมภายใน | 11/02/2567 | Admin

...
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในโครงการ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด