Loading...

จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 3

กิจกรรมภายใน | 13/02/2567 | Admin

...
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 การแข่งขันมีทั้งหมด 9 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะงานไม้, ทักษะงานไฟฟ้า, ทักษะงานเชื่อม, ทักษะงานตะไบ, ทักษะงานปูน,ทักษะงานตีเหล็ก, ทักษะงานเขียนแบบ, ทักษะเครื่องยนต์เล็ก และทักษะงานประกอบอาหาร มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 30 แห่ง โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด และนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายวณิชย์ อ่วมศรี ประธานที่ปรึกษาด้านการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เข้าร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด