Loading...

โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์และฝึกอาชีพในภาคฤดูร้อน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายใน | 15/02/2567 | Admin

...
โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์และฝึกอาชีพในภาคฤดูร้อน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์และฝึกอาชีพในภาคฤดูร้อน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิด นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด