Loading...

พิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ครั้งที่ 3

กิจกรรมภายใน | 15/02/2567 | Admin

...
พิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายวณิชย์ อ่วมศรี ประธานที่ปรึกษาด้านการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด