Loading...

โครงการปัจฉิมเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายใน | 16/02/2567 | Admin

...
โครงการปัจฉิมเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการปัจฉิมเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธาน และนางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนนิคแม่สอด